33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Інформація про відділ:

Адреса: м. Рівне, вул. Замкова, 29, каб. 212, 307

електронна пошта: notary.rivne@ukr.net

Начальник відділу: Курсик Євгенія Вікторівна, тел. 26-78-51

Спеціалісти відділу: тел. 63-31-89

Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.
В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про нотаріат”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі № 1707/5 від 23 червня 2011 року, цим положенням, наказами Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, іншими нормативно-правовими актами.


Відділ з питань нотаріату, відповідно до покладених на нього завдань:
- організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства;

- забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»;

- забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

- готує документи з питань визначення нотаріального округу, реєстрації приватної нотаріальної діяльності, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, вносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;


- готує подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю; готує документи, які пов'язані із зупиненням, припиненням діяльності нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
вносить пропозиції щодо встановлення розмірів плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

- здійснює контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів;

- контролює своєчасність та правильність внесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;
здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику; готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, безпосередньо співпрацює з цих питань з відділенням Нотаріальної палати України у Рівненській області;

- готує подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

- забезпечує ведення Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

- здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, шляхом роведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

- забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;

- здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

- забезпечує виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення;

- готує матеріали щодо застосування санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

- забезпечує розгляд звернень громадян з питань нотаріату, виявляє причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян на дії державних та приватних нотаріусів;

- здійснює збір та облік статистичної звітності про діяльність державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів;

- з метою поліпшення нотаріального обслуговування населення у віддалених населених пунктах, які не забезпечені нотаріальними послугами, сприяє організації здійснення виїзду громадських приймалень за участю нотаріусів; готує інформаційні повідомлення для засобів масової інформації з метою інформування населення про зміни у чинному законодавстві, що регулює діяльність органів нотаріату;


- готує подання про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;

- забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ нотаріату;

- виконує інші функції у межах повноважень за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.