33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Інформація про відділ з питань нотаріату

 

   Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

   В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про нотаріат”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі № 1707/5 від 23 червня 2011 року, цим положенням, наказами Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

   Основні завдання відділу з питань нотаріату

- бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики та у реалізації Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області право-освітнього напрямку;
- готує пропозиції щодо удосконалення діяльності установ нотаріату, бере участь в роботі із удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів;
- вживає заходи з метою забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері нотаріату;
- організовує роботу державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву;
- здійснює методичне забезпечення діяльності установ нотаріату;
- забезпечує доступ до публічної інформації, надання консультацій під час оформлення запиту на отримання публічної інформації.

   Відділ з питань нотаріату, відповідно до покладених на нього завдань:

 

Положення про відділ з питань нотаріату

pdf   Документ.